decoration
rat
paper

paper
 
images/titles/s.ensam.gif
en ensamhet som inte går att se
en ensamhet som inte går att förklara
går ej att skriva ned
går ej att skildra i ord

hur lång kan en minut bli
när man spenderar den ensam
hur många dagar kan flyta, omärkta
förbi
när man bor ensam, går ensam
äter ensam

skriver enstaka bokstäver
skapar en gemenskap med
a och k
så klara men ändå diffusa
personligheter som fluktuerar
mellan stavelser och ord

hur stavar man till ensamhet
utan någon att dela den med
hur skriver man, tillsammans
om att vara helt för sig själv
[back]
[comment] Comments:
fragments_shop
Valid XHTML 1.0 Transitional